Help | Feedback | Requirements
 
 
 
 
 
Inregistrare  
25.07.2024 10:34:47

Adresa de email:

Parola:

Tine-ma minte:

Utilizator nou? Creati un cont!
Am uitat parola


Homepage     
 
Formare profesionalã în sistem e-learning
 
 

                Platforma de educaþie on-line „e-MITT” a fost lansatã pentru continuarea programului de formare profesionalã MITT – Managementul Inovãrii ºi Transferului Tehnologic în format e-learning.

                Programul MITT a demarat în cadrul proiectuluiProgram de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic, iar platforma de educaþie on-line reprezintã un instrument suport pentru sustenabilitatea proiectului.

         De ce sã alegi e-MITT?
  1. Serviciul ne ocupã cea mai mare parte a timpului nostru;
  2. Cine are timp de „evening classes”?
  3. Accesul la educaþia on-line permite economisirea de resurse (timp, bani, materiale);
  4. Este dificil sã ne imaginãm o educaþie modernã fãrã utilizarea tehnologiei ºi comunicaþiilor (TIC);
  5. E-learning este considerat la ora actualã cel mai rapid sector de creºtere pentru educaþia adulþilor;
  6. TIC permite deschiderea unor oportunitãþi educaþionale imense pentru adulþi.

                Ce cursuri poþi urma?

                Ce oferã platforma e-MITT?

  • Livrare de conþinut
  • - arhive care conþin o diversitate de resurse (ex. prezentãri în Powerpoint, documente Word/pdf, fiºiere Excel/Acces, link-uri la programe de instruire interactive ºi alte resurse externe); evaluarea prin examene on-line; acces la e-mail;
  • Comunicare
  • - instrumente (sincrone ºi asincrone) de susþinere a discuþiilor precum: forumuri, chat-uri, seminarii web/videoconferinþe; managementul procesului educaþional; instrumente de management care permit lectorilor/administratorilor urmãrirea accesului cursantului, înregistrarea notelor obþinute la teme/teste, gestionarea grupurilor ºi evaluarea cursurilor;
 Pentru înscrierea în cadrul programului e-MITT urmaþi instrucþiunile din fiºa cursurilor.